خانه / نظام مهندسی / طراحی / سیستم های لوله کشی و خطوط لوله

سیستم های لوله کشی و خطوط لوله

Piping systems and Pipelines

سیستم های لوله کشی (Piping systems) همانند شریان های و عروق بدن انسان هستند که مایع حیات تمدن مدرن را حمل می کنند.

در یک شهر مدرن آب را از منابع تأمین آب به نقاط توزیع منتقل می کنند، فاضلاب را از ساختمان های مسکونی و تجاری و سایر مجموعه های شهری به تاسیسات تصفیه یا نقاط تخلیه آن هدایت می کنند. به همین شکل خطوط لوله (Pipelines) نفت خام را از چاه های نفت به منابع جهت ذخیره یا پالایشگاه ها برای فرآوری می رسانند.

خطوط انتقال و توزیع گاز طبیعی کار هدایت گاز طبیعی از مبدأ تا تانک های ذخیره و نقاط مصرف مانند نیروگاه ها، تاسیسات صنعتی، مجتمع های تجاری و مسکونی، را برعهده دارند.

در کارخانجات شیمیایی، کاغذسازی، فرآوری مواد غذایی و بنگاه های صنعتی مشابه، سیستم های لوله کشی برای هدایت مایعات، مواد شیمیایی، مخلوط گاز-بخار و جامدات، از محلی به محل دیگر بکار گرفته می شوند.

لوله Pipe

لوله، تیوبی است با مقطع گرد که از نظر ابعادی الزامات استانداردها را تبعیت می کند. استانداردهایی از قبیل:

  • ASME B36.10M                  Welded and Seamless Wrought Steel Pipe
  • ASME B36.19M                   Stainless Steel Pipe

استانداردهای Piping

استانداردها وکدها برای سرویس های مختلف، توسط موسسات استاندارد بین المللی تهیه و تدوین می گردد. این استانداردها شامل نحوه ساخت لوله، نحوه استفاده، طراحی، انشعاب، نحوه اتصال، نحوه نصب و تست خطوط لوله است. در تهیه این استانداردها مهمترین نکته « ایمنی در هنگام استفاده و کارکرد» است.

سازمان ها و انجمن های مختلفی در زمینه Piping استانداردهایی ارائه کرده اند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

American Society of Mechanical Engineers ASME
American Society of Testing Materials ASTM
American National Standard Institute ANSI
American Water Work Association AWWA
American Petroleum Institute API

استانداردهای دیگری نیز در لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرند تا استانداردهای فوق را تکمیل نمایند :

Plastic Pipe Institute PPI
American Welding Society AWS
Pipe Fabrication Institute PFI
Manufactures Standardization Society of valve and fitting Industry MMS

که در این بین استاندارد ASME عمومیت بیشتری دارد. در این استاندارد لوله کشی های گوناگون تقسیم بندی و توضیح داده شده اند:

Description ASME Code
Power Piping B31.1
Fuel Gas Piping B31.2
Chemical plants and petroleum refinery piping B31.3
Liquid transportation systems for Hydrocarbons, liquid petroleum gas , ….B31.4
Refrigeration piping B31.5
Gas transmission & distribution piping systems B31.8
Building service piping B31.9

مترجم: مسعود خانی بختیاری

منبع: Piping Handbook, The Piping Guide