خانه / نظام مهندسی / طراحی / اصول طراحی تاسیسات / تعیین قدرت حرارتی مشعل

تعیین قدرت حرارتی مشعل

براي اين منظور ابتدا بايد قدرت حرارتي ديگ را تعیین كرده سپس با احتساب 10 تا 30 درصد اضافي بابت راندمان ديگ و مشعل به كاتالوگ تولیدکنندگان مراجعه نمود.

از آنجائيكه در محاسبات سرانگشتي معمولاً به ازای هر متر مربع زيربناي ساختمان مقدار 120 تا 180 کیلوکالری در ساعت  قدرت حرارتي براي ديگ در نظر گرفته مي‌شود خواهيم داشت:

توجه شود ظرفيت‌هاي ارائه شده در كاتالوگ مشعل‌ها برمبناي شرايط جوي استاندارد (يعني سطح دريا با فشار مطلق 760 mmHg) مي‌باشند. در شرايط كاري متفاوت با شرايط استاندارد بدليل كاهش چگالي هوا ظرفيت حرارتي مشعل نسبت به ظرفيت اسمي آن (كه در كاتالوگ ذكر شده است) به ازای هر 300 متر ارتفاع از سطح دريا حدود 4% كاهش مي‌يابد كه اين موضوع در انتخاب مشعل بايد مد نظر قرار گيرد.

نویسنده: مسعود خانی بختیاری