خانه / نظام مهندسی / طراحی / دستورالعمل تهيه نقشه های تاسيسات مکانيکی ساختمان (2)

دستورالعمل تهيه نقشه های تاسيسات مکانيکی ساختمان (2)

فصل اول : اصول نقشه­ کشی تاسيسات

HVAC Drafting

4-1-3- نقشه‌های تاسيسات

در اين مجموعه منظور از نقشه، اشاره به نقشه­ هاي تاسيسات مکانيکي ساختمان است که در قالب طرح­ هاي مطالعاتي (فاز 1)، نقشه­ هاي اجرايي (فاز 2)، نقشه­ هاي کارگاهي (شاپ) و نقشه­ هاي چون ساخت (As Built)، در مقاطع مختلف از يک پروژه ساختماني تهيه مي ­شوند.

نکته مهم در تهيه نقشه­ هاي تاسيسات مکانيکي ساختمان تبعيت ساختار کلي اين نقشه­ ها از فرمت عمومي نقشه ­هاي ساختماني است. بدين معني که اصول و قواعدي که در تهيه نقشه­ هاي ساختماني رعايت مي ­شود، بصورت پيش فرض در نقشه­ هاي تاسيسات نيز بايد رعايت شود. بطور کلي نقشه­ هاي تاسيسات مکانيکي در سه قالب زير ارائه مي­ شوند:

الف) نقشه ­هاي دو بعدي: اين نقشه­ ها بصورت دو بعدي و بر پايه پلان­ هاي تهيه شده توسط آرشيتکت پروژه (طراح معماري) از ساختمان هستند. اين نقشه­ ها بصورت دستي و يا به کمک نرم ­افزارهاي CAD در محيط دو بعدي تهيه مي­ شوند. در نقشه­هاي دوبعدي نماهاي مختلف در صفحه X-Y محورهاي مختصات ترسيم شده و در همه حال دو بعد از جسم يا فضا در نقشه نمايانده مي ­شود.

نمونه یک نقشه دوبعدی تاسیسات

ب) نقشه­ هاي ايزومتريک: از اين نقشه­ ها براي نشان دادن سه بعدي تاسيسات مکانيکي در پلان­ هاي دوبعدي استفاده مي ­شود. در نقشه‌هاي ايزومتريک محورهاي مختصات X و Y با زاويه 30 درجه نسبت به محور افق ترسيم شده و نشان‌دهنده طول و عرض هستند و محور Z نيز در راستاي عمود در نظرگرفته مي‌شود. براي تهيه نقشه­ هاي کارگاهي و تاسيسات فرآيندي از اين روش بسيار استفاده مي ­شود. طرح‌هاي اوليه و اجرايي گازرساني بر پايه اين نوع نقشه‌ها تعريف مي‌شوند.

نمونه یک نقشه تاسیسات که بصورت ایزومتریک ترسیم شده است

ج) نقشه­ هاي سه بعدي: اين نقشه­ ها براي تفهيم بيشتر و دريافت درک صحيح فضايي از نحوه اجراي تاسيسات مکانيکي تهيه مي­ شوند. اين نقشه­ ها توسط نرم ­افزارهاي پيشرفته تهيه شده و به کمک قابليت­ هاي گرافيکي کامپيوتر مي­ توانند در روند اجراي تاسيسات و پيش‌بيني تداخلات بسيار مفيد باشند. رابط بصري (Visual) و امکان اعمال سريع تغييرات و مشاهده نتايج آن از مهمترين ويژگي‌هاي اين نقشه‌ها هستند.

نقشه سه بعدی تاسیسات آتش نشانی

نویسنده: مسعود خانی بختیاری

منبع: بخش هایی از جزوه آموزشی با همین عنوان از نویسنده