خانه / نظام مهندسی / طراحی / نقشه کشی تاسیسات / دستورالعمل تهيه نقشه های تاسيسات مکانيکی ساختمان (3)

دستورالعمل تهيه نقشه های تاسيسات مکانيکی ساختمان (3)

فصل دوم: نقشه کشی تاسیسات بهداشتی

Plumbing Drafting

کليات

هدف از اين فصل معرفي اصول کلي نقشه­ کشي تاسيسات بهداشتي و پياده ­سازي الگوهاي واحد در ارائه طرح­ هاي ساختماني تاسيسات است که توسط مهندسان طراح و  دفاتر مهندسي طراحي در قالب نقشه­ هاي تاسيسات مکانيکي به سازمان نظام مهندسي ساختمان و ارگان های ذیربط ارائه مي ­شود.

کليه نقشه­ های تاسيسات بهداشتی بايد با هدف ايمني، بهداشت، آسايش، صرفه اقتصادي و بهره ­دهي مناسب توسط مهندس طراح يا دفاتر فني، شرکت های مهندسین مشاور و … تهيه و ارائه شود. طراحي تاسيسات بهداشتي ساختمان (ملک) بايد طبق روش ­هاي مهندسي مورد تائيد انجام شود. همچنين روش­ های محاسبات مهندسي برای اندازه­ گذاری لوله­ ها و ديگر اجزای لوله­ کشی بايد طبق منابع معتبر و مورد تائيد صورت گرفته باشد.

در اين فصل با نحوه استقرار وسايل بهداشتي (Fixtures) روی پلان، روش ترسيم لوله­ کشی آب سرد و گرم بهداشتي و لوله­ کشی سيستم جمع ­آوری و دفع فاضلاب، آب باران و هواکش فاضلاب آشنا خواهيد شد.

انواع سيستم ­ها در تاسیسات بهداشتی ساختمان

طرح تاسيسات بهداشتی در ساختمان با هدف پيش ­بينی وسايل بهداشتي Fixture مناسب با تعداد کافي، توزيع آب بهداشتی مورد نياز اين وسايل و جمع ­آوری و دفع فاضلاب آنهاست. در اين فصل منظور از تاسيسات بهداشتی کليه سيستم ­هايی است که جهت تأمين بهداشت و سلامت ساکنين و بهره ­برداران حال و آينده در ساختمان نصب می­شوند، مانند:

 • لوله­ کشی و ذخيره ­سازی آب مصرفی در ساختمان
 • لوازم بهداشتی
 • لوله­ کشی آب سرد و گرم بهداشتی
 • لوله­ کشی فاضلاب بهداشتی در ساختمان
 • لوله­ کشي هواکش فاضلاب ساختمان (سيستم ونت)
 • لوله­ کشی آب باران ساختمان

طراحي اين سيستم­ ها و ارائه نقشه­ های اجرايی آنها جهت بررسي در کميته کنترل نقشه و ابلاغ به مجری بايد طبق الزامات و دستورالعمل اين فصل باشد.

سيستم آبرساني

منظور از سيستم آبرسانی در ساختمان مجموعه لوله­ کشی هايی است که مسئوليت تغذيه آب مورد نياز ساختمان، سيستم­ های تاسيسات مرکزی، ذخيره آب بهداشتی و آتش­ نشانی و آبياری محوطه را بر عهده دارد. اين سيستم از کنتور آب ورودی به ساختمان و یا سایر منابع تأمین آب شروع شده و تا ورودی هر واحد مسکونی يا ساختمان ادامه دارد.

قبل از تهيه نقشه­ های آبرساني وجود پلان موقعيت ساختمان (Site plan) جهت تعيين موقعيت انشعاب ورودی آب و فاضلاب ساختمان ضروري است.

نمونه نقشه سایت پلان

در سايت پلان بايد محل و موقعيت دقيق ساختمان نسبت به ساختمان­های مجاور و معابر اصلي و فرعي که به ساختمان منتهي مي ­شوند بصورت واضح و با مقياس قابل قبول آورده شود. هدف از ارائه سايت پلان در نقشه ­های تاسيسات مکانيکی مشخص شدن معابری است که تاسيسات شهری احتمال يا امکان ارائه خدمات و انشعاب از آن طريق به ساختمان مي دهند مانند انشعاب آب، فاضلاب شهری و گاز. درصورت مشخص نبودن اين اطلاعات بايد با بازديدهای محلی يا استعلام از ادارات و سازمان­های زيربط اين اطلاعات کسب شود. در پروژه ­های خاص و يا ساختمان­های با مصارف بالا اين مکاتبات جزءی از اسناد پروژه بوده و بايد توسط کارفرما حفظ شده و در تهيه دستورالعمل ­های تعمير و نگهداری سيستم­ های وابسته ملاک عمل قرار گيرد.

نکته: معمولاً سايت پلان با اختلاف يک مقياس کوچکتر نسب به پلان ساختمان ارائه مي­شود.

لوازم بهداشتی

منظور از لوازم بهداشتی، کليه تجهيزات و ادواتي هستند که مصرف­ کننده آب بهداشتی يا توليدکننده فاضلاب هستند و بايد در طرح تاسيسات بهداشتی حداقل امکانات لازم برای آنها پيش ­بينی شود. لوازم بهداشتی متناسب با کاربری ساختمان ممکن است در گروه ­های مختلف در فضاهای خاصی قرار بگيرند، بعنوان مثال در ساختمان­ های مسکونی آشپزخانه، توالت و حمام و در ساختمان­های اداري سرويس­ های عمومی و خصوصی و آبدارخانه.

براي ترسيم نقشه­ های تاسيسات بهداشتی ابتدا بايد نمادهای لوازم بهداشتي ساختمان و سپس جانمایی آنها در فضاهای مختلف را نشان داد.

نمونه چیدمان وسایل بهداشتی در پلان معماری

– برای استفاده بهتر از وسيله بهداشتی بايستی فاصله مناسبی بين هر وسيله بهداشتی تا ديوارهای اطراف و وسايل بهداشتی مجاور آن وجود داشته باشد. اين فواصل در جدول زیر مشخص شده است:

نکته : حداقل فضای مورد نياز برای جانمایی توالت شرقی و توالت غربی 110 در 150 سانتيمتر است.

استقرار لوازم بهداشتی سرويس توالت

 • موقعيت قرارگيری لوازم بهداشتی در داخل سرويس بهداشتی بايد به گونه ­ای باشد که با بازشدن کامل در سرويس (تا حالت عمود) ممانعتی نداشته باشد.
 • هر توالت واحد مسکونی بايد دارای حداقل يک کاسه توالت و يک دستشویی باشد.
 • دستشویی بايد در محوطه توالت تعبيه شده و دسترسي مستقيم از داخل توالت داشته باشد.
 • در جانمایی لوازم به منظور رعايت مسائل شرعی کاسه توالت نبايد در راستای قبله قرار گيرد.
 • بين لوازم بهداشتی نصب شده در توالت می ­بايست حداقل فاصله­ ای مطابق شکل ­های زير باشد. به کارگيری اين حداقل فاصله برای استفاده بهتر و حرکت مناسب در داخل محوطه توالت و رعايت برخی موازين بهداشتی است.
فواصل مجاز در نصب وسایل بهداشتی سرویس توالت

استقرار لوازم بهداشتی سرويس حمام

لوازم بهداشتی که بطور معمول در حمام نصب می شوند عبارتند از: زيردوشی، وان، کف­شوی، توالت فرنگی و روشویی

 • محل استقرار وان يا دوش بايد به گونه ­ای باشد که استحمام کننده بتواند در ورودی را زير نظر داشته باشد.
 • قراردادن توالت در حمام در مورد واحدهای مسکونی به دلايل بهداشتی توصيه نمی ­شود. فقط در صورتی اين امر مجاز است که در داخل واحد مسکوني توالت مستقل ديگری وجود داشته باشد.
 • درصورت در اختيار داشتن فضای کافي در حمام بهتر است بيده هم به همراه توالت فرنگی جانمايی شود.

ابعاد لوازم بهداشتی که می ­توانند در حمام استقرار يابند به شرح جدول زیر است. در صورت استفاده از لوازم خاص بايد به مشخصات توليدکننده مراجعه شد.

استقرار لوازم آشپزخانه

برای جانمایی وسايل بهداشتی و لوازم آشپزخانه رعايت نکات زير پيشنهاد می ­شود:

 • يخچال، اجاق گاز و سينک ظرفشویی بهتر است با فاصله لازم از يکديگر قرار گيرند.
 • اگر سه وسيله اصلي آشپزخانه يعني يخچال، سينک ظرفشويی و اجاق گاز با يک خط فرضي به يکديگر وصل شوند، مثلثي به وجود می آيد که عمده کار آشپزخانه در آن انجام می ­شود. اين مثلث به مثلث کار مشهور است.
 • اجاق گاز نبايد در زير يا نزديک پنجره قرار گيرد.
 • درصورت نصب آب­گرمکن يا پکيج حرارتی در آشپزخانه دسترسي آسان به دودکش و فضای کاف برای تعميرات و تعويض دستگاه درنظر گرفته شود.
 • جانمایی لوازم در آشپزخانه بايستی به صورتی انجام گيرد که مانع باز و بسته شدن عادی در و پنجره ­های ساختمان نشود.

پهنای تقريبی وسايل بهداشتی و لوازم آشپزخانه در جدول زیر آورده شده است. عمق اين لوازم 50 تا 60 سانتيمتر است. در صورت استفاده از لوازم خاص بايد به مشخصات توليدکننده مراجعه شد.

نویسنده: مسعود خانی بختیاری

منبع: بخش هایی از جزوه آموزشی با همین عنوان از نویسنده