استاندارد NFPA

انجمن ملی حفاظت در برابر حریق آمریکا (National Fire Protection Association) که به اختصار NFPA ناميده می شود یک سازمان غیرانتفاعی بین المللی است که به منظور کاهش و از بین بردن مرک و میر و جراحات و همچنین خسارتهای مادی و معنوی در اثر سوانح آتش سوزی و خطرات اختلالات الکتریکی و مرتبط با آن تشکیل شده است.

در سال 2018 این سازمان با ارائه آماری مدعی شده که حدود 50000 عضو دارد و 9000 متخصص بصورت داوطلبانه با 250 کمیته فنی آن همکاری دارند. شعار رسمی این انجمن “Sparky the Fire Dog” است که با هدف ترویج ایمنی در برابر آتش برای کودکان انتخاب شده است.

تعدادی از مدیران NFPA

ماحصل تلاش متخصصان این انجمن در قالب کدها و استانداردهایی منتشر می شوند که آشنایی با آنها برای ارجاع سیستم های مختلف اطفا و حفاظت در برابر حریق لازم است. در ادامه تعدادی از استانداردهای پرکاربرد و ضروری این انجمن با عنوان آنها که به همت تعدادی از همکاران این صنعت تهیه شده، جهت استفاده آورده شده است:

لیست استانداردهای NFPA

NFPA 601: استاندارد سرویس های امنیتی در کاهش خطرات و پیش گیری از حریق

NFPA 651: استاندارد ماشین کاری، انتقال و استخراج آلومینیوم

NFPA 655: استاندارد برای پیشگیری از حریق ها و انفجارات گوگردی

NFPA 664: استاندارد پیش گیری از حریق و انفجارات فرایندها و صنایع چوب

NFPA 701: روش استاندارد تست حریق برای گسترش حریق در منسوجات و فیلم ها

NFPA 704: سیستم استاندارد برای تعیین و مشخص نمودن خطرات مواد برای واکنش های اضطراری

NFPA 720: استاندارد نصب دتکتورهای منواکسید کربن و تجهیزات هشدار

NFPA 730: راهنمایی برای مواد امنیتی

NFPA 731: استاندارد نصب سیستم ها و تجهیزات امنیت الکتریکی

NFPA 750: استاندارد سیستم های پیش گیری از حریق به روش میست نمودن آب

NFPA 780: استاندارد نصب سیستم های صاعقه گیر

NFPA 801: استاندارد حفاظت از حریق تاسیسات و مواد رادیواکتیو

NFPA 803: استاندارد پیشگیری از حریق در صنایع اتمی رادیواکتیو

NFPA 804: استاندارد پیشگیری از حریق راکتورهای آب سبک در نیروگاه تولید برق

NFPA 820: استاندارد پیش گیری از حریق تاسیسات تصفیه فاضلاب

NFPA 853: استاندارد نصب سیستم های جایگاه های سوخت ثابت

NFPA 900: دستورالعمل انرژی ساختمان

NFPA 901: استاندارد طبقه بندی گزارش های حوادث و اطلاعات پیشگیری از حریق

NFPA 902: راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه حوادث

NFPA 903: راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه خسارات مالی

NFPA 904: گزارش نویسی جهت پیگیری حوادث

NFPA 906: راهنمایی جهت رویدادهای حریق

NFPA 909: راهنمایی جهت حفاظت از منابع فرهنگی، موزه ها، کتابخانه ها و محل ای عبادت و پرستش

NFPA 914: پیشگیری از حریق سازه های تاریخی

NFPA 921: راهنمایی جهت بازرسی های آتش سوزی و انفجار

NFPA 1000: استاندارد تایید و ارائه ی گواهینامه جهت خدمات آتش نشانی

NFPA 1001: استاندارد شرایط احراز صلاحیت آتش نشان

NFPA 1002: استاندارد صلاحیت رانندگان تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1003: استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق فرودگاه

NFPA 1005: استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق دریایی

NFPA 1006: استاندارد کیفیت فنی منابع آتش نشانی

NFPA 1021: استاندارد احراز صلاحیت افسران آتش نشانی

NFPA 1031: استاندارد صلاحیت بازرسان حریق و آزمون گران طرح ها

NFPA 1033: استاندارد احراز صلاحیت بازرسان حریق

NFPA 1037: استاندارد فرماندهان حریق

NFPA 1041: استاندارد صلاحیت آموزشیاران خدمات آتش نشانی

NFPA 1051: استاندارد صلاحیت آتش نشانان صحرا و بیابان

NFPA 1061: استاندارد صلاحیت حرفه ای تجهیزا ارتباطی ایمنی عمومی

NFPA 1071: استاندارد صلاحیت تکنسین های امداد و نجات

NFPA 1081: استاندارد صلاحیت شغلی تیم های آتش نشانی صنعتی

NFPA 1123: دستورالعمل نمایش آتش بازی

NFPA 1124: دستورالعمل تولید، ذخیره سازی و خرده فروشی وسایل آتش بازی

NFPA 1125: دستورالعمل تولید فشفشه

NFPA 1126: استاندارد استفاده از فن آتش بازی

NFPA 1141: استاندارد پیش گیری از حریق در زمین های توسعه یافته در حومه شهرها و روستاها

NFPA 1143: استاندارد مدیریت حریق های صحرا و بیابان

NFPA 1144: استاندارد کاهش مواجهه ساختمان ها در مقابل حریق های صحرا و بیابان

NFPA 1145: استاندارد استفاده از فوم کلاس A در اطفا حریق ساختمان ها

NFPA 1150: استاندارد استفاده از فوم های شیمیایی برای آتش های کلاس A

NFPA 1192: استاندارد ماشین های تفریح و سرگرمی

NFPA 1194: استاندارد تجهیزات تفریح و سرگرمی پارک ها و کمپ ها

NFPA 1201: استاندارد خدمات امداد و نجات برای عموم مردم

NFPA 1221: استاندارد نصب، نگه داری و استفاده از سیستم های خدمات ارتباطی

NFPA 1231: استاندارد تامین آب برای اطفا حریق حومه شهرها و روستاها

NFPA 1250: توصیه های کاربردی مدیریت ریسک برای سازمان های خدمات اضطراری

NFPA 1401: توصیه های کاربردی برای آموزش خدمات حریق در زمینه ثبت و گزارش

NFPA 1402: راهنمایی برای مراکز آموزش خدمات حریق در ساختمان ها

NFPA 1403: استاندارد تکمیل آموزش آتش نشانی

NFPA 1404: استاندارد آموزش حفاظت از سیستم تنفسی

NFPA 1405: راهنمایی برای آتش نشانانی که به لوله ها و مخازن دریایی رسیدگی می کنند.

NFPA 1410: استاندارد آموزش های اولیه برای کارکنان امدادی

NFPA 1451: استاندارد برنامه آموزشی راهبری وسایل نقلیه در خدمات آتش نشانی

NFPA 1452: راهنمایی برای آموزش حریق برای پرسنلی که بررسی حریق ساختمان ها را انجام می دهند.

NFPA 1500: استاندارد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی برای دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1521: استاندازد افسر ایمنی برای دپارتمان های حریق

NFPA 1561: استاندارد سیستم مدیریت سوانح در خدمات آتش نشانی

NFPA 1581: برنامه کنترل بیماری ها در دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1582: استاندارد برنامه جامع پزشکی حرفه ای در دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1583: استاندارد برنامه آمادگی جسمانی برای دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1584: استاندارد فرایند آماده سازی برای اعضا تیم امدادی و تمارین آموزشی

NFPA 1600: استاندارد مدیریت در شرایط اضطراری وبلایا

NFPA 1620: توصیه های کاربردی برای طرح ریزی قبل از حوادث

NFPA 1670: استاندارد راهبری و آموزش برای جست و جوی فنی

NFPA 1710: استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله شاغلین دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1720: استاندارد سماندهی و آرایش کاکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله داوطلبین دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1851: استاندارد انتخاب، نگه داری و تعمیرات تجهیزات پیشگیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و مجاور آن

NFPA 1852: استاندارد انتخاب، تعمیر ونگه داری تجهیزات تنفسی

NFPA 1901: استاندارد تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی

NFPA 1906: استاندارد تجهیزات آتش نشانی صحرا و بیابان

NFPA 1911: استاندارد بازرسی، تعمیر و نگه داری، تست و از رده خارج نمودن خودروهای آتش نشانی

NFPA 1912: استاندارد تعمیر و نوسازی تجهیزات حریق

NFPA 1914: استاندارد تست تجهیزات هوایی آتش نشانی

NFPA 1915: استاندارد برنامه تعمیر و نگه داری پیش گیرانه تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1925: استاندارد لوله ها و مخازن اطفا حریق دریایی

NFPA 1931: استاندارد طراحی و تولید نردبان های آتش نشانی

NFPA 1932: استاندارد استفاده، تعمیر و نگه داریو خدمات تست نردبان های آتش نشانی

NFPA 1936: استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1951: استاندارد پیشگیری از حوادث برای تیم های فنی امداد ونجات

NFPA 1961: استاندارد شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1962: استاندارد بازرسی، نگهداری و استفاده از شیلنگ های آتش نشانی، کوپلینگ ها، سر نازل ها و تست شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1963: استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1964: استاندارد نازله ی آب پاش

NFPA 1965: استاندارد تجهیزات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1971: استاندارد پیش گیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و ساختمان های مجاور

NFPA 1975: استاندارد لباس های مخصوص ایستگاه و کار

NFPA 1977: استاندارد تحهیزات و البسه حفاظتی برای اطفا حریق صحرا و بیابان

NFPA 1981: استاندارد تجهیزات تنفسی برای شرایط اضطراری

NFPA 1982: استاندارد سیستم های ایمنی هشدار دهنده برای افراد

NFPA 1983: استاندارد طناب های نجات

NFPA 1984: استاندارد سیستم های تنفسی برای اطفا حریق صحرا و بیابان

NFPA 1989: استاندارد کیفیت هوای تنفسی برای حفاظت از سیسم های تنفسی

NFPA 1991: استاندارد حفاظت از اثرات بخار های مواد خطرناک

NFPA 1992: استاندارد حفاظت از نشت مایعات و البسه مناسب برای مفابله با آن

NFPA 1994: استاندارد تجهیزات حفاظتی برای واکنش های اولیه در حوادث تروریستی

NFPA 1999: استاندارد لباس های حفاظتی برای تیم پزشکی امداد

NFPA 2001: استاندارد خاموش کننده های تمیز

NFPA 2010: استاندارد سیستم اطفا حریق ثابت

NFPA 2112: استاندارد مقاومت در برابر حریق لباس های آتش نشانی

NFPA 2113: استاندارد انتخاب، نگه داری، استفاده و تعمیر و نگه داری لباس های مقاوم در برابر حریق

NFPA 5000: دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها

NFPA 8501: استاندارد بویلرهای تک مشعل

NFPA 8502: استاندارد پیشگیری از ترکیدن و انفجار کوره بویلرهای چند مشعل

NFPA 8503: استاندارد سیستم های سوخت پودری

مترجم و نويسنده: مسعود خانی بختیاری

منبع: دانشنامه Wikipedia ، سایت NFPA.org و برخی منابع فارسی