خانه / هنرستان فنی / اصول اولیه تاسیسات / مفاهیم پایه محاسبات تاسیسات ساختمان (4)

مفاهیم پایه محاسبات تاسیسات ساختمان (4)

ضرایبب تصحیح در محاسبات گرمایی

اتلاف گرمایی محاسبه شده برای بعضی از ساختمان ها که شرایط ویژه ای دارند، نمی تواند ملاک تعیین ظرفیت دستگاه های گرمایش باشد. بنابراین لازم است که مقداری گرمای اضافی به عنوان ضرایب تصحیح به مقدار اتلاف حرارتی محاسبه شده اضافه شود که در محاسبات بار حرارتی تحت عنوان ضرایب تصحیح از آنها یاد می شود. این ضرایب عبارتند از:

  1. ضریب جهت (به اتلاف حرارتی محاسبه شده از جدارها اعمال می شود)
  2. ضریب موقعیت (برای جدارهایی که در معرض باد هستند اعمال می شود)
  3. ضریب تناوب (به تناسب نوع کاربری ساختمان در اتلاف حرارتی کل اعمال می شود)
  4. ضریب ارتفاع (به فضاهایی که ارتفاعی بیشتر از 5/4 متر دارند اعمال می شود)
  5. ضریب اطمینان (برای پیش بینی و جبران افت راندمان تجهیزات اعمال می شود)

بطور معمول برای محاسبه بارهای گرمایی (حرارتی) یک فضا، برای دسته بندی محاسبات و امکان کنترل آن برای نفر دوم از برگه های محاسباتی استفاده می شود. برای این منظور جداولی مانند نمونه ارائه شده تهیه می شود و محاسبات بار حرارتی هر فضا در این جداول پیاده می شود. برای سهولت انجام محاسبات و کاهش خطاهای احتمالی این جداول در نرم افزار اکسل طراحی شده یا توسط برنامه نویسان بصورت اپلیکیشن های کامپیوتری و موبایلی در می آیند.

نمونه برگه محاسباتی بارهای حرارتی

از بارحرارتی محاسبه برای هر فضا برای تعیین ابعاد و سایز واحدهای انتقال حرارت متناسب با آن فضا استفاده می شود مانند تعیین ظرفیت رادیاتور، فن کویل و …

از بار حرارتی کل که حاصل جمع بار حرارتی کلیه فضاهاست برای تعیین ظرفیت سامانه های حرارتی مرکزی استفاده می شود مانند تعیین تجهیزات موتورخانه مرکزی و پکیج و …

ترجمه و گردآوری: محمدرضا خانی بختیاری

منبع: کتاب دانش فنی هنرستان رشته تاسیسات ساختمان، پایه دوازدهم