خانه / هنرستان فنی / اصول اولیه تاسیسات / مفاهیم پایه محاسبات تاسیسات ساختمان (3)

مفاهیم پایه محاسبات تاسیسات ساختمان (3)

تلفات گرمایی ناشی از نفوذ و تهویه هوا

  • تهویه هوای داخل فضا (Ventilation) عبارتست از تعویض هوای فضای داخلی ساختمان به کمک عوامل طبیعی و اجباری، که با هدف کاهش بو، افزايش کیفیت هوا، خروج گازهای آلوده، تأمین اکسیژن و … انجام می شود.
  • نفوذ هوا به داخل فضا (Infiltration) عبارتست از ورود هوای خارج به داخل فضا از طریق درزها و شکاف ها و سایز منافذ ساختمان. نفوذ هوا امری ناخواسته و خودبخودی است و به عوامل زیادی از جمله میزان درزبندی و هوابندی اجزای ساختمان، فشار هوای داخل، ارتفاع ساختمان، سرعت وزش باد، جهت جغرافيايي جدار و … بستگی دارد.
  • خروج هوا از داخل فضا (Exfiltration) عبارتست از خروج هوای تهویه شده داخل فضا به بیرون. تمام موارد دخیل به مقدار نفوذ هوا در خروج هوا نیز موثر هستند.

با توجه به تعاریف این سه عامل نقش به سزایی در هزینه های انرژی در یک ساختمان دارند. خروج هوای گرم و ورود هوای سرد از روش های مهم دفع گرما و بالا رفتن بار حرارتی یک فضا است.

  • سرعت باد: سرعت باد موجب ایجاد فشار مثبت در جدارهای مشرف به باد و همچنین فشار منفی در سمت داخل ساختمان یا جهت مقابل آن می شود. این عامل سبب نفوذ هوای خارج از درزها و پنجره ها به داخل ساختمان و فضاها می شود. در زمستان نفوذ هوا از پایین ساختمان و رانش هوا از بالای ساختمان خواهد بود.

مقدار هوای نفوذ کرده به داخل ساختمان به هوامل زیر بستگی دارد:

  1. به میزان بسته بودن درها و پنجره ها (درزبندی در و پنجره ها)
  2. ارتفاع ساختمان
  3. کیفیت نمای خارجی ساختمان
  4. جهت وزش و سرعت وزش باد
  5. مقدار هوایی که برای تهویه در نظر گرفته شده

برای محاسبه حجم هوای ورودی به داخل ساختمان دو روش وجود دارد، روش درزی و روش حجمی، که در محاسبه مقدار هوای نفوذی برای اتاق ها به روش حجمی از فرمول زیر استفاده می شود:

تعداد دفعات تعویض هوا (n) که در جدول ارائه شده، بر مبنای نفوذ و تهویه طبیعی هوا (بدون کمک وسایلی مانند فن تهویه) است.

توجه داشته باشید با استفاده از روش حجمی مقدار V یا نرخ تعویض هوا برای محاسبه می شود. اما در فضاهایی از قبیل آشپزخانه، کارگاه، رستوران و … که از هواکش استفاده می شود، میزان هوای تازه نفوذی برابر با دبی یا ظرفیت فن هواکش خواهد بود.

ترجمه و گردآوری: محمدرضا خانی بختیاری

منبع: کتاب دانش فنی هنرستان رشته تاسیسات ساختمان، پایه دوازدهم