سختی آب و سختی گير

TSS  کل مواد جامد معلق در آب

کل مواد جامد در آب (Total Suspended Solids) که به اختصار TSS نامیده می شود. این ذرات توانایی جذب توسط یک فیلتر را دارند و می توانند بزرگ یا بسیار ریز و در حد میکرون باشد، همچنین این ذرات ممکن است شامل شن و ماسه، چوب و یا انواع میکروب و باکتری­ها باشند.

TDS کل مواد جامد محلول در آب

به کل مواد جامد محلول (Total Dissolved Solids) در آب که برابر مجموع غلظت همه مواد آلی و معدنی موجود در آب است TDS گفته می شود. این مواد با فیلتر کردن، از اب جدا نشده و فقط پس از تبخیر آب، به عنوان جزئی از مواد جامد آن به صورت رسوب باقی می مانند. وزن رسوب باقیمانده که رابطه مستقیم با هدایت الکتریکی آب هم دارد، باینگر کل مواد جامد محلول در آب است.

آب سخت (Hard water) معمولا به آبي گفته مي‌شود كه شامل يونهاي كلسيم و منيزيم باشد. هرگاه اين يونها از آب جدا گردد آب نرم (Soft water) حاصل مي‌شود.

سختی­ گير (Water Softener)

از جمله ابزار مهم که باید در موتورخانه تاسیسات وجو داشته باشد کیت اندازه گیری سختی آب است.

  • در سیستم های حرارت مرکزی مسکونی معمولا سختی تا 200 ppm نادیده می شود. (نکته تجربي)
  • آب قابل شرب سختی در حدود 300~350 ppm دارد که بالاتر از این مقادیر برای آب شرب مجاز نیست.
  • در سیستم­هایی که دارای سختی گیر الکترونیکی یا مغناطیسی هستند مناسب­تر است بویلرها مجهز به دستگاه چگالی سنج باشند و مرتباً TDS آب را اندازه­گیری کرده و به محض افزایش TDS اقدام به Blowdown کردن بویلرها شود.
  • سختی قابل قبول برای سیستم­های تهویه مطبوع اعداد کمتر از 100 ppm است.
  • اگر تنها 0.1 میلیمتر رسوب در جدارهای داخلی کندانسور آبی تشکیل شود حدود 10 آمپر به جریان برق مصرفی چیلر اضافه خواهد شد.
  • واحد اندازه­گیری ظرفیت دستگاه­های سختی گیر «گرین» Grain است. (حدوداً هر 7000grain معادل یک پوند است)
  • برای احیاء رزین Resin regeneration باید از آب نمک اشباع شده استفاده کرد. برای این منظور معمولا حدود یک سوم ظرف آب نمک باید با سنک نمک پر شود و الباقی آب باشد.
  • باید در مرحله طراحی و انتخاب سختی گیر، شیفت­های کاری و متعاقب آن تعداد دفعات احیاء سختی گیر مشخص شود.
  • با قراردادن یک کنتور در خروجی سختی گیر می توان به راحتی با محاسبه آب نرم (Soft water) تولید شده، زمان احیاء سختی گیر را مشخص کرد.
مراحل انتخاب و محاسبه سختی گیر رزینی - گام به گام محاسبات سختی گیر

نویسنده: مسعود خانی بختیاری