خانه / انرژی های نو / مبدل های حرارتی صفحه ای

مبدل های حرارتی صفحه ای

Plate Heat Exchanger

مبدل حرارتی صفحه ای، در دهه 1930 برای استفاده در صنایع غذایی بویژه صنایع لبنی ابداع گردید. به تدریج با بهینه شده اجزا و قطعات و روشهای ساخت این نوع مبدل حرارتی، از دهه 1960 به بعد شرایط استفاده از آنها در سایر صنایع مهیا شد.

از مهمترین عوامل گسترش کاربرد مبدل حرارتی صفحه ای در سایر صنایع، می توان به بهبود هندسه صفحات، توسعه مواد اولیه و طراحی کارآمدتر آنها اشاره نمود.

مهم ترین بخش یک مبدل حرارتی صفحه ای از تعدادی ورقه فلزی نازک با سطوح مواج تشکیل شده که هر صفحه با استفاده از یک قطعه لاستیکی به نام واشر از صفحه بعدی جدا شده و نهایتاً با قرار گرفتن مجموعه صفحات و واشر ها مابین دو صفحه ضخیم و فشرده شدن آنها به یکدیگر توسط تعدادی پیچ محکم کننده مبدل حرارتی صفحه ای ساخته می شود.

نقش ورق های فلزی ایجاد سطوح تبادل گرما و وظیفه واشر آب بندی سطوح تبادل دما نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به محیط پیرامونی مبدل حرارتی صفحه ای است.

چیدمان خاص سطوح تبادل گرما و واشرها، همراه با وجود محل عبور سیال ها در گوشه های صفحات، شرایطی را ایجاد می‌کند که حرکت سیال های گرم و سرد را از مجراهای ایجاد شده توسط صفحات به صورت یک در میان و متناوب ممکن می سازد.

انواع مبدل های حرارتی صفحه ای

1- مبدل صفحه ای واشردار (Gasketed plate heat exchanger)

 مبدل صفحه ای واشردار یکی از انواع مبدل های حرارتی صفحه ای است که در آن از واشر های پلیمری به منظور آب بندی صفحات استفاده می شود. مجموعه این صفحات به وسیله پیچ و مهره میان دو قاب فلزی سفت شده اند و به همین علت است که به آن مبدل صفحه قاب دار نیز گفته می شود.

2- مبدل صفحه ای لحیم کاری شده (Brased plate heat exchanger)

یکی دیگر از انواع مبدل های حرارتی صفحه ای است که در آن از لحیمکاری به جای واشر به منظور آب بندی صفحات استفاده می شود. البته به طور معمول به جای لحیم از مس استفاده می شود مهمترین مزیت این مبدل این است که از طریق حذف واشر و قاب احتمال نشتی از بین رفته است.

3- مبدل صفحه ای جوشی

این مبدل آخرین نوع از انواع مبدل های حرارتی صفحه ای است که در اینجا معرفی می شود استفاده از جوشکاری به منظور متصل نمودن صفحات در مبدل باعث افزایش تحمل فشار تا ۶۰ بار و دما تا ۳۵۰ درجه می شود.

بکارگیری مبدل صفحه ای در سیستم های تاسیساتی

سیستم گرمایش از کف

سیستم آبگرم بهداشتی

سیستم گرمایش استخر

موازی بستن مبدل ها

نویسنده: محمدرضا خانی بختیاری

منبع: کاتالوگ شرکت های سازنده