روش شناسایی سیم و کابل مرغوب

تشخیص مصالح مرغوب و تایید استاندارد بودن آنها از اولین مهارت های تخصصی هر مهندس یا کارشناس است. کنترل مهر استاندارد از یک طرف و تست های پایه ای و کارگاهی از سوی دیگر باید همواره صورت گیرد.

بیشتر بخوانید »

لوله های قائم در سيستم های اطفاء حریق

بکارگیری سیستم های اعلام و اطفای حریق از الزامات انواع ساختمانهاست. سیستم لوله قائم در دو نوع تر و خشک یک نمونه از این سیستم هاست که استانداردهای معروفی مانند NFPA14 به آن پرداخته اند.

بیشتر بخوانید »

گرما (Heat)

مفهوم گرما بعنوان صورتی از انرژی از مفاهیم پایه ای علم ترمودینامیک و مهندسی تاسیسات است که باید به خوبی توسط مهندسین درک شده و در محاسبات به کار گرفته شود.

بیشتر بخوانید »

پيش نيازهای اصلاح الگوی مصرف در صنعت ساختمان

پس از مطالعه مقاله ای با همين عنوان از آقاي دکتر لطفعلي بخشي عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي، تصميم گرفتم برخي از مواردي که ممکن است با رعايت آنها قدمي در اصلاح الگوهاي مصرف انرژي در ساختمان برداشته شود را به رشته تحرير درآورم.

بیشتر بخوانید »

سطوح مختلف بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان

ممیزی انرژی در ساختمان به عنوان یک مطالعه امکان سنجی محسوب می شود. ممیزی انرژی نحوه مصرف انرژی در تجهیزات مورد استفاده در ساختمان را مشخص می نماید، از این رو به عنوان یک گام تعیین کننده در برنامه ریزی مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان شناخته می شود.

بیشتر بخوانید »

کابل و کابل کشی

کابل ها از پرکاربردترین اجزای سیستم های توزیع جریان الکتریسیته هستند که در انواع جریان قوی، متوسط و ضعیف تولید می شوند که مهندسان برق برای تعیین سایز آنها باید فاکتورهای زیادی را درنظر بگیرند.

بیشتر بخوانید »

سيستمهای گرمايش گلخانه

در گلخانه ها به تناسب نوع سازه و اقلیم و محصول کشت شده سیستم گرمایش و سرمایش تعیین می شود. ولیکن مبانی اولیه این سیستم ها در طرح و اجرا باید در نظر گرفته شود از طرفی تنوع تجهیزات نیز انتخاب سیستم صحیح را با مشکل مواجه می کند.

بیشتر بخوانید »

رطوبت و نكات مربوط به آن

رطوبت هوا با دو فاکتور رطوبت نسبی و نسبت رطوبت معرفی می شود که نشان دهنده مقدار بخار آب موجود در هوای خشک است. نمودار سایکرومتریک ابزار تعیین مشخصات هوا برای مهندسان تاسیسات است.

بیشتر بخوانید »