کولر آبی و ایرواشر

انواع کولر آبی از پرکاربردترین و ارزان ترین تجهیزات برودتی هستند که به مقدار زیادی در مناطق گرم و خشک کشور ما مورد استفاده قرار می گیرند. آگاهی از نحوه عملکرد و محاسبات مرتبط با این سیستم از نکات مهم برای مهندسان تاسیسات است.

بیشتر بخوانید »

برخی نکات اجرايی لوله کشی آب در ساختمان

در اجراي سيستم آبرساني ساختمان که مشتمل بر آب سرد و گرم مصرفي است به تجربه به مواردي برخورد شده است که برخي از آنها تبديل به قانون و جزو الزامات کار اجرايي قرار گرفته اند از آن قبيل موارد زير هستند.

بیشتر بخوانید »

واحدهای تهویه مطبوع کانالی

سیستم های تهویه مطبوع تمام هوا که با کویل های آبی یا DX کار می کنند بدلیل فراهم کردن بیشتر فاکتورهای یک سیستم تهویه مطبوع مورد استقبال خوبی واقع شده اند و بطور چشم گیری مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان شیوه های توزیع هوا نیز از اهمیت خاصی برخوردارند.

بیشتر بخوانید »

چک لیست طراحی تاسيسات مکانيکی

در ابتدای هندبوک ارزشمند Capitoline چک لیستی ارائه شده که به طراحان تاسیسات توصیه هایی می کند که طرح تاسیسات کامل و بدون ایراد باشد. لازم دانستم با ترجمه آن قدمی برای جامعه مهندسان بردارم.

بیشتر بخوانید »

روش شناسایی سیم و کابل مرغوب

تشخیص مصالح مرغوب و تایید استاندارد بودن آنها از اولین مهارت های تخصصی هر مهندس یا کارشناس است. کنترل مهر استاندارد از یک طرف و تست های پایه ای و کارگاهی از سوی دیگر باید همواره صورت گیرد.

بیشتر بخوانید »

لوله های قائم در سيستم های اطفاء حریق

بکارگیری سیستم های اعلام و اطفای حریق از الزامات انواع ساختمانهاست. سیستم لوله قائم در دو نوع تر و خشک یک نمونه از این سیستم هاست که استانداردهای معروفی مانند NFPA14 به آن پرداخته اند.

بیشتر بخوانید »

گرما (Heat)

مفهوم گرما بعنوان صورتی از انرژی از مفاهیم پایه ای علم ترمودینامیک و مهندسی تاسیسات است که باید به خوبی توسط مهندسین درک شده و در محاسبات به کار گرفته شود.

بیشتر بخوانید »